<

Wykonujemy pomiary zrozumiałości mowySeptylion Sp.J. wykonuje pomiary akustyczne, w tym pomiary zrozumiałości mowy


Wykonujemy pomiary zrozumiałości mowy.


Acoustic Analyzer
Wykonujemy pomiary akustyczne, wysokiej jakości miernikiem firmy NTI Audio:

- Pomiary poziomu dźwięku systemów nagłośnieniowych DSO i PA

- Pomiary współczynnika zrozumiałości mowy (STI)

- Pomiary poziomu ciśnienia akustycznego (SPL)

- Pomiary akustyczne tła (hałasu)

- Pomiary akustyczne - inne

 

Zrozumiałość mowy jest miarą, określającą jaka część przekazywanej za pomocą mowy informacji może zostać poprawnie zrozumiana. Wpływ na nią mają przede wszystkim:

- poziom dźwięku mowy i poziom tła akustycznego pomieszczenia,
- akustyka pomieszczenia – pogłos i echo,
- zniekształcenia i zakłócenia wprowadzane przez system elektroakustyczny.

W przypadku pomieszczeń wielkość ta może zostać zmierzona za pomocą przyrządów pomiarowych (metoda obiektywna, zwana ilościową) lub wyznaczona na drodze skomplikowanych testów odsłuchowych (metody subiektywne). Istnieją również narzędzia pozwalające na przewidywanie zrozumiałości już na etapie projektowania pomieszczeń.

administrator

 

Dostawa dysków SSD na SGGW 08.06.2015 Dostawa Dysków SSD - SGGW...

Odnowienie Certyfikatu ESSER 13.03.2015 Odnowienie Certyfikatu ESSER 8000 / IQ8Control / FlexES Control...

Przebudowa systemu SSP i SUG w Millennium Plaza 31.01.2015 Przebudowa systemu SSP i SUG w biurowcu Millennium Plaza w Warszawie...

Dostawa tabletów - Urząd Skarbowy Warszawa Ursynów 08.01.2015 Dostawa tabletów - Urząd Skarbowy Warszawa - Ursynów...

Copyright by Septylion Sp.J.          stat4u