<

Nowe funkcje dla klientów i audytorów na stronie internetowej ZSJiZSeptylion Spółka Jawna, udostępniła poprzez stronę internetową (zakładki dla klientów i audytorów) informacje przydatne w bieżącej współpracy z Zakładem Systemów Jakości i Zarządzania.


Zakładki dla klientów i audytorów na stronie internetowej  Zakładu Systemów Jakości i Zarządzania.


Logo ZSJZ          Septylion Sp. J., wykonała oprogramowanie i udostępniła na stronie internetowej  Zakładu Systemów Jakości i Zarządzania zakładki dla klientów i audytorów poprzez które, osoby uprawnione, moga uzyskiwać informacje oraz komunikować się w zakresie spraw bieżacych oraz audytów. Oprogramowanie zostało napisane w języku PHP, z wykorzystaniem interfejsu ODBC do bazy danych  OpenEdge 10.2 firmy Progress oraz środowiska MODX.

 

                W ZSJZ - Septylion Sp.J. na codzień zajmuje się rozwojem i konserwacją aplikacji "Audytor" pracującej w oparciu o środowisko i bazę danych dostarczone przez Progress Software Corporation.  

Septylion Sp.J. ma podpisaną umowę partnerską z Progress Software Corporation i ma status ISV (Independent Software Vendor) oraz zajmuje się pisaniem aplikacji w środowisku OpenEdge, w oparciu o bazy danych Progress.

Kierownik Działu Projektów

Dostawa dysków SSD na SGGW 08.06.2015 Dostawa Dysków SSD - SGGW...

Odnowienie Certyfikatu ESSER 13.03.2015 Odnowienie Certyfikatu ESSER 8000 / IQ8Control / FlexES Control...

Przebudowa systemu SSP i SUG w Millennium Plaza 31.01.2015 Przebudowa systemu SSP i SUG w biurowcu Millennium Plaza w Warszawie...

Dostawa tabletów - Urząd Skarbowy Warszawa Ursynów 08.01.2015 Dostawa tabletów - Urząd Skarbowy Warszawa - Ursynów...

Copyright by Septylion Sp.J.          stat4u